Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Liturgiczna Służba Ołtarza

Jednym z popularnych ruchów młodzieżowych jest Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli po prostu ministranci i lektorzy.

Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Służba w LSO polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Ministranci mogą być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne , dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Bycie w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez służbę ukazuje się, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Działania LSO

Praca wychowawcza w lokalnych grupach ministrantów polega m.in. na:

  • organizacji systematycznych zbiórek,
  • organizacji wyjazdów weekendowych, zimowych i wakacyjnych,
  • angażowaniu się w działania lokalnego oratorium.

Spotkania LSO w II i IV soboty miesiąca o godz. 11:00 w sali św. Augustyna

Z życia parafi

Zbudujmy mocne więzi

Zbudujmy mocne więzi

Razem ze Stowarzyszeniem "Nadzieja" zapraszamy rodziców młodzieży z klas...

Więcej
Wieczór uwielbienia

Wieczór uwielbienia

Więcej
Powieść o Włodawie

Powieść o Włodawie

Powstaje powieść o Kajetanie Młynarskim. Będzie to właściwie powieść o...

Więcej
Jadłodzielnia we Włodawie

Jadłodzielnia we Włodawie

Zapraszamy mieszkańców Włodawy i okolic do korzystania z jadłodzielni....

Więcej