Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym z okazji Jarmarku Paulińskiego. W tym roku prosimy o przesyłanie fotografii według następujących kategorii:

 • Dom Boży - zdjęcia obiektów sakralnych parafii św. Ludwika
 • Parafianie - zdjęcia osób na tle wydarzen parafialnych
 • Wydarzenie - zdjęcia z wydarzeń parafialnych

Zdjęcia przesyłamy na adres: jarmark.wlodawa@gmail.com wpisując w tylule wiadomości: "Konkurs fotograficzny". Do zdjęć należy koniecznie dołączyć metryczkę, którą można pobrać TUTAJ.

Regulamin konkursu można pobrać TUTAJ.


Regulamin konkursu fotograficznego podczas Jarmarku Paulińskiego we Włodawie

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Zespół Organizatorów Jarmarku Paulińskiego. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

II. Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty - może w nim wziąć udział każdy, kto zajmuje się amatorsko fotografią.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych, dołączoną do karty zgłoszenia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu w zakresie niezbędnym do kontaktowania się organizatorów z uczestnikiem.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych organizatora.
 5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. 

III. Cel i tematyka konkursu

Zadaniem konkursu jest wykonanie maksymalnie trzech zdjęć według wskazanych kategorii w ciekawy i oryginalny sposób.

Cele konkursu:

 • zarejestrowanie życia parafii św. Ludwika we Włodawie, jej przyrody i architektury, uroczystości, świąt a także ludzi – ich codziennego życia, podejmowanych inicjatyw;
 • promowanie ziemi nadbużańskiej, jej mieszkańców, piękna przyrody i architektury, lokalnych wydarzeń;
 • promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.

IV. Terminarz konkursu

 1. Konkurs trwa do 24 sierpnia br.
 2. Zdjęcia wraz z podpisanym i zeskanowanym formularzem zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: jarmark.wlodawa@gmail.com w tytule wiadomości wpisując: „Konkurs fotograficzny” do 24 sierpnia br. do godziny 23:59. Decyduje data wpływu, prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas parafialnego podczas Jarmarku Paulińskiego (w niedzielę po 25 sierpnia).

V. Warunki konkursu

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich pasjonatów fotografii.
 2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne związane z parafią św. Ludwika we Włodawie, uchwycone kadry muszą zamykać się w przestrzeni parafii.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 3 zdjęcia zapisane w formacie jpg i w dobrej rozdzielczości.
 4. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie  akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 5. Do prac należy dołączyć metryczkę - wzór w załączeniu.
 6. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji we  materiałach związanych z parafią, z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy.
 7. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie na każdym etapie konkurs.
 9. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

Z życia parafi

II Nadbużański Festiwal Muzyki Wielkopostnej

II Nadbużański Festiwal Muzyki Wielkopostnej

Towarzystwo Muzyki Chóralnej „Vlodaviensis” i parafia św. Ludwika we...

Więcej
Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne 5 - 8 marca 2023 r.  5 marca, niedziela:...

Więcej
Rezurekcja

Rezurekcja

W tym roku po raz drugi w naszej parafii obchodzić będziemy procesję...

Więcej
Pomnik o. Kajetana Młynarskiego

Pomnik o. Kajetana Młynarskiego

Niewiele osób w naszym mieście wie, że Włodawa ma swojego Męczennika. Jest...

Więcej