Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Gra terenowa

REGULAMIN GRY TERENOWEJ 

 I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem gry terenowej „Śladami Ludwików” jest Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodzą: o. Anzelm Frączek,  Renata Holaczuk,  Arlena Krawczuk.
 2. Gra odbędzie się w dniu. 28.08.2022 r. (w niedzielę). Rozpocznie się  o godz. 15.00 (start przy wejściu głównym do klasztoru) i będzie przebiegać wokół klasztoru i kościoła św. Ludwika. Potrwa 50 minut.
 3. O godz. 14.45 w sali klasztornej nr 19 odbędzie się odprawa drużyn, podczas której zostanie przedstawiony regulamin i zasady gry.

 II. Przepisy szczegółowe

 1. Celami gry terenowej są:
  - popularyzacja wiedzy o życiu i działalności patrona parafii – św. Ludwika IX, króla Francji, Ludwika Pocieja – fundatora klasztoru i kościoła we Włodawie;
  - propagowanie wiedzy nt. historii i roli zakonu paulinów we Włodawie;
  - wpajanie szacunku do historii własnego narodu i lokalnej społeczności;
  - kształtowanie postaw patriotycznych i wartości chrześcijańskich;
  - zachęcenie do aktywności i rozwijania swoich zdolności;
  - upowszechnianie rekreacji ruchowej.
 2. W grze mogą wziąć udział drużyny  składające się z 2-5 osób, w szczególności rodziny.
 3. Warunkiem uczestnictwa w grze jest zgłoszenie drużyny do organizatorów turnieju najpóźniej w dniu 25.08. 2022 r. do godz. 20.00 na adres e-mail: jarmark.wlodawa@gmail.com lub telefonicznie 600932345. W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, ilość uczestników oraz imię i nazwisko kapitana drużyny.
 4. Każda z drużyn wybiera spośród siebie kapitana drużyny.
 5. Drużyny przybywają na miejsce startu na godz.15.00 i rozpoczynają udział w grze  z miejsca startu zgodnie z wytycznymi przekazanymi na odprawie przez Komitet Organizacyjny.
 6. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania co najmniej jednego telefonu komórkowego z funkcją aparatu fotograficznego.
 7. W momencie startu każda drużyna otrzyma mapę określającą przebieg trasy  oraz lokalizację pięciu baz. W wyznaczonych punktach na drużyny czekać będą wolontariusze, którzy poinformują je o zadaniu do wykonania i przekażą potrzebne materiały.
 8. Dotarcie do określonych miejsc będących bazami i wykonanie zadań skutkować będzie przyznaniem przez powołaną przez organizatorów Komisję Oceniającą punktów, od 0-5 za każde wykonane zadanie.
 9. Kolejność zaliczania baz jest dowolna.
 10. W bazach na drużyny będą czekały pytania z wiedzy ogólnej dotyczącej życia i działalności  św. Ludwika, Ludwika Pocieja i historii parafii oraz zadania do wykonania związane z historią i działalnością parafii.
 11. Na przebycie trasy każda z drużyn ma 50 minut.
 12. Cała trasę drużyny mają pokonać razem, bez rozdzielania się, pracując zespołowo.
 13. Gra toczy się w obrębie klasztoru i kościoła.
 14. W przypadku naruszenia przez członków drużyny niniejszego regulaminu, złamania zasad fair-play, utrudniania gry innym graczom, Komitet Organizacyjny ma prawo wykluczenia tej drużyny z gry.
 15. Gra zostanie zakończona na terenie 5. bazy, określonej na mapie gry.

III. Wyniki i nagrody

 1. Grę wygra drużyna, która za wykonanie zadań w pięciu bazach gry zdobędzie najwięcej punktów.
 2. Dyplomy oraz nagrody otrzymają trzy drużyny z największą liczbą punktów. Pozostałe drużyny, które przejdą całą trasę gry i wykonają wszystkie zadania otrzymają pakiety upominkowe. Dodatkowo drużyna, która zajmie pierwsze miejsce otrzyma statuetkę „Ludwika”.
 3. Ogłoszenie wyników gry i wręczenie nagród nastąpi na scenie w ogrodzie paulińskim 28.08.2022 r. podczas jarmarku.

IV. Przepisy końcowe

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Komitetu Organizacyjnego.
 2. Decyzja organizatorów jest ostateczna.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, w przypadku wystąpienia zdarzeń mających wpływ na przebieg gry.

Z życia parafi

II Nadbużański Festiwal Muzyki Wielkopostnej

II Nadbużański Festiwal Muzyki Wielkopostnej

Towarzystwo Muzyki Chóralnej „Vlodaviensis” i parafia św. Ludwika we...

Więcej
Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne 5 - 8 marca 2023 r.  5 marca, niedziela:...

Więcej
Rezurekcja

Rezurekcja

W tym roku po raz drugi w naszej parafii obchodzić będziemy procesję...

Więcej
Pomnik o. Kajetana Młynarskiego

Pomnik o. Kajetana Młynarskiego

Niewiele osób w naszym mieście wie, że Włodawa ma swojego Męczennika. Jest...

Więcej