Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Kalendarium historyczne

Z historii parafii św. Ludwika i klasztoru paulinów we Włodawie

 • 1551 - pierwsza wzmianka o kościele katolickim we Włodawie, przy którym opiekę duszpasterską znalazło 28 rodzin katolickich. Drewnianą budowlę zniszczył pożar w roku 1556.
 • 1596 - ustanowienie parafii przy kościele św. Anny staraniem właścicielki dóbr włodawskich księżnej Fiodory z Sanguszków Prońskiej.
 • 1698 - sprowadzenie do Włodawy paulinów przez podkomorzego litewskiego Ludwika Konstantego Pocieja, który ufundował klasztor jako wotum za uratowanie życia w czasie swoich zatargów z rodem Sapiehów. Po przybyciu do miasta paulini przejęli opiekę nad drewnianym pokalwińskim kościołem.
 • 14 VIII 1705 - pożar miasta zniszczył drewniany kościół i tymczasową rezydencję paulinów.
 • VII 1706 - wojska szwedzkie w czasie działań wojny północnej zniszczyły podnoszone z ruin budowle paulińskie oraz kościół parafialny św. Anny. Śmierć męczeńską poniósł o. Kajetan Młynarski.
 • 1710 - ukończono budowę tymczasowego kościoła, który pełnił tę rolę przez blisko 70 lat.
 • 1708-1717 - budowa klasztoru według projektu nadwornego architekta Sasów Józefa Pioli.
 • 1717 - paulini jedynymi duszpasterzami i opiekunami parafii we Włodawie za aprobatą Sejmu Rzeczpospolitej i kurii diecezjalnej.
 • 25 VIII 1718 - zakonnicy objęli uroczyście nowo zbudowany klasztor.
 • 1722 – ordynariusz diecezji łuckiej bp Stefan Rupniewski pobłogosławił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Prawdopodobnie po tym okresie powstały założenia krypt.
 • 1726 - granice parafii obejmowały: Włodawę, Wyryki, Różankę, Komarówkę, Suszno, Połot, Kaplonosy, Stawki i Suchawę. Z początkiem XIX w. parafia zwiększyła się o: Adampol, Lubień, Krasówkę, Żuków, Korolówkę, Szuminkę, Konstantynów, Przyborów, Dubek, Selachy, Hollendry i Orchówek.
 • 1730 - zmarł Ludwik K. Pociej. Budowa nowego kościoła została wstrzymana.
 • 1739-1756 - dzięki zabiegom ówczesnego przeora o. Konstantego Eysymonta, pomocy klasztorów paulińskich i nowemu właścicielowi Włodawy Jerzemu Flemingowi (od 1745 r.) wznowiono budowę świątyni rezygnując ze zbyt kosztownych planów Józefa Pioli i przyjęto do realizacji projekt kolejnego architekta z dworu saskiego Pawła Fontany. Budowniczym świątyni był Tomasz Rezler.
 • 1775 - przeniesienie nabożeństw do nowo zbudowanej świątyni pod wezwaniem św. Ludwika, nazwanej tak na cześć fundatora Ludwika K. Pocieja.
 • 1761 - częściowy pożar zniszczył więźbę dachową świątyni.
 • 1776-1780 - powstały freski zdobiące wnętrze świątyni, dzieło paulińskich malarzy  braci Marcelego i Jeremiasza Dobrzeniewskich oraz Gabriela Sławińskiego, snycerz Michał Filewicz wykonał ambonę i chrzcielnicę a wybitny rzeźbiarz lwowski Maciej Polejowski wykonał rzeźby ojców Kościoła oraz zaprojektował i wykonał ołtarz główny.
 • 20 VIII 1786 - sufragan łucki bp Jan Chryzostom Kaczkowski poświęcił kościół.
 • 1794 - uszczuplenie stanu posiadania zakrystii i wyposażenia kościoła na rzecz wsparcia insurekcji kościuszkowskiej.
 • 1812 - dewastacja klasztoru i kościoła oraz folwarków klasztornych podczas wojen napoleońskich.
 • 1830/1831 - ograbienie klasztoru i majątków klasztornych spowodowane kontrybucjami i rekwizycjami wojskowymi.
 • 1850 - przeor Julian Nowakowski podjął generalny remont kościoła kryjąc na nowo dachy miedzią.
 • 15/16 XI 1864 - w nocy zaborcze władze rosyjskie dokonały kasaty klasztoru w ramach represji za wspomaganie przez paulinów powstania styczniowego. Skonfiskowano majątek klasztorny a zakonników pod strażą wywieziono na Jasną Górę. Na trzy lata przy parafii pozostał o. Narcyz Michalski w charakterze administratora. Budynek klasztorny w dużej części przejęło wojsko a później urzędy carskie.
 • 5 IV 1867 - ostatni paulin opuścił Włodawę.
 • XI 1867 - księża diecezjalni objęli duszpasterstwo w parafii św. Ludwika.
 • 1904 - hrabia August Zamoyski wyjednał pozwolenie u władz carskich na remont kościoła i walnie się do niego przyczynił. Wcześniej wobec represji po powstaniu styczniowym było to niemożliwe.
 • 1914 - w czasie działań I wojny światowej Rosjanie zarekwirowali dzwony i zdarli blachę miedzianą z dachu kościoła.
 • 1917 - Prusacy zdewastowali budynek klasztorny i ogrody.
 • 1924 - renowacja kościoła po zniszczeniach I wojny światowej. Parafia odzyskała na swoje potrzeby zachodnie skrzydło klasztoru.
 • 1944 - w wyniku działań II wojny światowej zniszczono jedną z wież kościoła.
 • 1950-1952 - odbudowa ze zniszczeń wojennych.
 • 1987-1991 - renowacja fresków zdobiących wnętrze świątyni.
 • 1992 - bp siedlecki Jan Mazur dekretem z 4 czerwca i generał paulinów o. Jan Nalaskowski dekretem z 27 czerwca erygowali ponownie klasztor paulinów we Włodawie.
 • 30 VI 1992 - oficjalny i uroczysty powrót paulinów do Włodawy
 • 22 I 1993 - w 130. rocznicę powstania styczniowego ordynariusz siedlecki bp Jan Mazur wydał dekret przekazujący paulinom parafię św. Ludwika we Włodawie.
 • 1 VII 1993 - zakon paulinów objął 1/3 dawnej parafii we Włodawie, z pozostałej części parafii św. Ludwika erygowano parafię Najświętszego Serca Jezusowego.
 • 2007 - paulini wprowadzili się ponownie do swego dawnego klasztoru.
 • 2 lipca 2022 - uroczyste zawierzenie Włodawy opiece Matki Bożej. Na swoje dawne miejsce w kościele powróciła kopia Ikony Jasnogórskiej przywieziona do Włodawy przez pierwszych paulinów włodawskich, zwana obrazem Matki Bożej Włodawskiej.

Z życia parafi

Upamiętnienie Męczennika

Upamiętnienie Męczennika

Trwa budowa pomnika o. Kajetana Młynarskiego . W ubiegłym roku zostały...

Więcej
Jadłodzielnia we Włodawie

Jadłodzielnia we Włodawie

Zapraszamy mieszkańców Włodawy i okolic do korzystania z jadłodzielni....

Więcej
Zapraszamy do sklepu

Zapraszamy do sklepu

Zapraszamy do sklepu Paulinianum przy klasztorze. Z okazji ostatnich Dni...

Więcej