Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Sakrament bierzmowania

Sakrament Bierzmowania  wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Dokumenty potrzebne przy sakramencie bierzmowania:

 • świadectwo chrztu;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechezy szkolnej.

W naszej diecezji przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa dwa lata i rozpoczyna się w VII klasie SP. W tym czasie kandydat do bierzmowania ma obowiązek regularnego uczestnictwa w:

 • mszach świętych w niedziele i święta;
 • spotkaniach formacyjnych w tzw. „grupach”;
 • celebracjach liturgicznych dla bierzmowanych;
 • wyznaczonych nabożeństwach październikowych, majowych, czerwcowych, Roratach, Drogach Krzyżowych, Gorzkich Żalach;
 • innych wyznaczonych spotkaniach.

W ramach przygotowań kandydaci są proszeni o korzystanie z aplikacji YOUCAT DAILY. Znajduje się w niej codzienna „dawka”:

 • słowa Bożego (Ewangelia z dnia);
 • Katechizmu Kościoła Katolickiego (Youcat);
 • Katolickiej Nauki Społecznej (Docat);
 • różnych inspiracji.

Korzystanie z aplikacji ma pomóc we wzrastaniu w wierze przez rozmyślanie nad słowem Bożym, poznawanie nauczania Kościoła i przede wszystkim przez pobudzanie do nawiązywania codziennej relacji z Bogiem i rozmowy z Nim (modlitwy).

Na zakończenie okresu przygotowania odbywa się egzamin z zakresu wiedzy religijnej przed przedstawicielem Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej Siedleckiej.

Z życia parafi

Zbudujmy mocne więzi

Zbudujmy mocne więzi

Razem ze Stowarzyszeniem "Nadzieja" zapraszamy rodziców młodzieży z klas...

Więcej
Wieczór uwielbienia

Wieczór uwielbienia

Więcej
Powieść o Włodawie

Powieść o Włodawie

Powstaje powieść o Kajetanie Młynarskim. Będzie to właściwie powieść o...

Więcej
Jadłodzielnia we Włodawie

Jadłodzielnia we Włodawie

Zapraszamy mieszkańców Włodawy i okolic do korzystania z jadłodzielni....

Więcej