Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Sakrament bierzmowania

Sakrament Bierzmowania  wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Dokumenty potrzebne przy sakramencie bierzmowania:

 • świadectwo chrztu;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechezy szkolnej.

W naszej diecezji przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa dwa lata i rozpoczyna się w VII klasie SP. W tym czasie kandydat do bierzmowania ma obowiązek regularnego uczestnictwa w:

 • mszach świętych w niedziele i święta;
 • spotkaniach formacyjnych w tzw. „grupach”;
 • celebracjach liturgicznych dla bierzmowanych;
 • wyznaczonych nabożeństwach październikowych, majowych, czerwcowych, Roratach, Drogach Krzyżowych, Gorzkich Żalach;
 • innych wyznaczonych spotkaniach.

W ramach przygotowań kandydaci są proszeni o korzystanie z aplikacji YOUCAT DAILY. Znajduje się w niej codzienna „dawka”:

 • słowa Bożego (Ewangelia z dnia);
 • Katechizmu Kościoła Katolickiego (Youcat);
 • Katolickiej Nauki Społecznej (Docat);
 • różnych inspiracji.

Korzystanie z aplikacji ma pomóc we wzrastaniu w wierze przez rozmyślanie nad słowem Bożym, poznawanie nauczania Kościoła i przede wszystkim przez pobudzanie do nawiązywania codziennej relacji z Bogiem i rozmowy z Nim (modlitwy).

Na zakończenie okresu przygotowania odbywa się egzamin z zakresu wiedzy religijnej przed przedstawicielem Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej Siedleckiej.

Z życia parafi

Jarmark 2023

Jarmark 2023

Tegoroczny Jarmark Pauliński we Włodawie przypadnie w dniach 26-27...

Więcej
Podziękowania z RPA

Podziękowania z RPA

Wraz z parafianami serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej misji...

Więcej
Pomnik o. Kajetana Młynarskiego

Pomnik o. Kajetana Młynarskiego

Od początku 2022 roku trwają przygotowania do budowy pomnika o. Kajetana w...

Więcej
Bierzmowanie - informacje

Bierzmowanie - informacje

Informacje szczegółowe i terminy spotkań dla rodziców i kandydatów mających...

Więcej