Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Sesja naukowa

26 sierpnia
od godz. 14:00
sala MB Królowej Pustelników (nr 19), w klasztorze

Sesja naukowa
"Nad Bugiem we Włodawie
- historyczny i kulturowy portret miasta"

organizowana we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prelegenci i referaty:

  • Dr hab. Jerzy Libera, prof. UMCS, Włodawa i okolice w pradziejach.
  • Dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel, prof. UMCS, Życie codzienne ludności chłopskiej na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych.
  • Prof. Grzegorz Jawor, Rola jarmarków w życiu społeczno-ekonomicznym miast na pograniczu polsko-litewsko-ruskim (XIV-XVI w.)
  • Dr Jerzy Ternes, Pociejowie jako właściciele dóbr włodawskich i fundatorzy miejscowych paulinów.
  • Dr Paweł Jusiak, Właściciele Włodawy i najbliższych majętności do końca XVI w.
  • Dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS, Zakony na Lubelszczyźnie w XVIII/XIX w. – problemy edukacji.  Na marginesie 250 –lecia Komisji Edukacji Narodowej.
  • Dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS, Życie codzienne włościan pańszczyźnianych w powiecie włodawskim w XIX wieku.
  • Dr Renata Lesiakowska, Nadbużańscy protestanci w XIX i XX w. Dzieje społeczności na tle narastania konfliktu polsko-niemieckiego i jego eskalacji w czasie II wojny światowej.
  • Mgr Artur Borzęcki, "Ziemia Włodawska" (1922-1930) - prasowy organ samorządowo-społeczny Sejmiku Powiatowego we Włodawie.
  • Dr Alicja Gontarek, Żydzi włodawscy i ich działalność społeczna poza granicami kraju po II wojnie światowej.

Zapraszamy także 27 sierpnia o godz. 19:00 na wykład prof. Jacka Kowalskiego pt. Ludwik IX święty: król, rycerz i człowiek wiary.

Z życia parafi

Zbudujmy mocne więzi

Zbudujmy mocne więzi

Razem ze Stowarzyszeniem "Nadzieja" zapraszamy rodziców młodzieży z klas...

Więcej
Wieczór uwielbienia

Wieczór uwielbienia

Więcej
Powieść o Włodawie

Powieść o Włodawie

Powstaje powieść o Kajetanie Młynarskim. Będzie to właściwie powieść o...

Więcej
Jadłodzielnia we Włodawie

Jadłodzielnia we Włodawie

Zapraszamy mieszkańców Włodawy i okolic do korzystania z jadłodzielni....

Więcej