Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Gra terenowa

26 sierpnia
godz. 12:00
ogrody klasztorne

REGULAMIN gry terenowej
„SZLAKIEM WŁODAWSKIM”

 1. Cel imprezy: popularyzacja gier terenowych, jako najprostszych form czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej. Poznanie atrakcji turystycznych miasta Włodawa.
 2. Każda osoba biorąca udział w grze, która odbędzie się w dniu 26.08.2023 r., na terenie miasta Włodawa, zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowaniem się do niego.
 3. Każdy gracz jest zobowiązany do podpisania i przekazania regulaminu organizatorowi w dniu zawodów. Osoby niepełnoletnie, aby zostać graczami muszą przekazać organizatorowi wydruk niniejszego regulaminu z podpisem pełnoletniego opiekuna. Złamanie pkt. 2 regulaminu skutkuje dyskwalifikacją zespołu na starcie zawodów.
 4. Organizatorem gry są organizatorzy Jarmarku Paulińskiego.
 5. Uczestnicy gry zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa poruszając się na terenie objętym grą.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia i bezpieczeństwo uczestników rozgrywki.
 7. W grze biorą udział zespoły składające się z nie więcej niż 3 uczestników,  na których czele stoi dorosły opiekun. 
 8. Gra rozpocznie się o godzinie 12:00 w ogrodach klasztoru paulinów. Uczestnicy proszeni są o przybycie na miejsce startu o godz. 11:45 w celu odebrania pakietów startowych, zadań i zapoznania się ze szczegółami gry.
 9. Zespoły w trakcie gry mają za zadanie:
  A - odnaleźć w terenie oznaczone na mapie punkty (25), kolejność odnajdywania punktów jest dowolna.
  B – odpowiedzieć na pytania znajdujące się w pakiecie startowym.
  C – dostarczyć do organizatora wypełnione formularze z odpowiedziami.
 10. Wszyscy uczestnicy gry otrzymają upominek a zespoły z największą liczbą prawidłowo rozwiązanych zadań otrzymają nagrody.  W przypadku zespołów, które otrzymają taką samą liczbę punktów o zwycięstwie decyduje czas od momentu startu do momentu pojawienia się na mecie.
 11. Limit czasu od momentu przekroczenia linii STARTU do momentu przekroczenia linii METY wynosi 2 godz.
 12. Zespół wchodząc na METĘ przekazuje organizatorowi rozwiązane zadania. Organizator wpisuje godzinę odebrania pakietu. Po przekazaniu na mecie zadań nie jest dozwolone ich modyfikowanie.
 13. Gra będzie prowadzona bez względu na warunki pogodowe. Wymagane jest więc odpowiednie obuwie i odzież, gwarantujące bezpieczne i komfortowe pokonanie trasy
 14. Ogłoszenie oficjalnych wyników nastąpi dnia 27.08.2023, podczas Jarmarku Paulińskiego.
 15. W przypadku rażącego złamania regulaminu, łamania przepisów objętych innymi kodeksami organizator ma prawo wykluczenia zawodników z gry.
 16. W kwestiach spornych dotyczących regulaminu decyzję wiążącą podejmuje organizator.

Z życia parafi

Zbudujmy mocne więzi

Zbudujmy mocne więzi

Razem ze Stowarzyszeniem "Nadzieja" zapraszamy rodziców młodzieży z klas...

Więcej
Wieczór uwielbienia

Wieczór uwielbienia

Więcej
Powieść o Włodawie

Powieść o Włodawie

Powstaje powieść o Kajetanie Młynarskim. Będzie to właściwie powieść o...

Więcej
Jadłodzielnia we Włodawie

Jadłodzielnia we Włodawie

Zapraszamy mieszkańców Włodawy i okolic do korzystania z jadłodzielni....

Więcej