Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

CZYM JEST BIERZMOWANIE?

JAK WYGLĄDA PRZYGOTOWANIE W NASZEJ PARAFII?

 

 

Sakrament Bierzmowania  wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Przyjmując sakrament bierzmowania otwieramy się na przyjęcie siedmiu darów Ducha Świętego. Są nimi:

1. dar mądrości – służy do poznania i umiłowania prawdy wiekuistej, którą jest Bóg, z tego wynika umiłowanie Boga i jego spraw; gdy Bóg jest na pierwszym miejscu wtedy wszystko oceniamy we właściwy sposób
2. dar rozumu – pozwala na instynktowne sądzenie w świetle wiary; pomaga odczytywać wolę Bożą i odróżniać prawdę od kłamstwa; pozwala dobrze ocenić konkretną sytuację i podjąć trafną decyzję;
3. dar rady – pomaga w podejmowaniu trudnych decyzji w naszym życiu; dzięki niemu instynktownie możemy odróżnić co należy czynić, a czego nie (nawet wbrew roztropności);
4. dar umiejętności – dzięki niemu posiadamy głęboką pewność wiary w Boga, intuicyjną wiedzę, co do prawd i tajemnic wiary; daje umiejętność dobrego wykorzystania tego czym dysponujemy;
5. dar męstwa – (dar mocy, siły) pomaga z siłą i ufnością stanąć wobec prób i niebezpieczeństw (także duchowych) chrześcijańskiego życia; jesteś my zdolni do podejmowania najtrudniejszych zadań z miłości do boga (nawet męczeństwa);
6. dar pobożności – (nazywany duchem przybrania) stanięcie wobec Boga jak dziecko wobec Ojca nieskończenie dobrego i miłującego – z miłością, szacunkiem, zaufaniem, bez lęku;
7. dar bojaźni Bożej – nie ma nic wspólnego z lękiem przed Bogiem, jest to szacunek i miłość do Boga, z tego wynika bojaźń obrażenia Boga, niechęć do grzechu, a chęć wypełniania Bożej woli.

Dokumenty potrzebne przy sakramencie bierzmowania:

1. metryka chrztu,
2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
3. w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
4. egzamin z zakresu wiedzy religijnej

W naszej diecezji przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa dwa lata. W ciągu tego czasu kandydat do bierzmowania ma obowiązek regularnego uczestnictwa w:

• mszach świętych w niedziele i święta
• spotkaniach formacyjnych w tzw. „grupach”
• celebracjach liturgicznych dla bierzmowanych
• wyznaczonych nabożeństwach październikowych, majowych, czerwcowych, roratach, drogach krzyżowych, gorzkich żalach
• innych wyznaczonych spotkaniach

 

 

 

W ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania kandydaci są proszeni o korzystanie z aplikacji YOUCAT DAILY.

Znajduje się w niej codzienna "dawka":
- Słowa Bożego (Ewangelia z dnia),
- Katechizmu Kościoła Katolickiego (Youcat),
- Katolickiej Nauki Społecznej (Docat)
- oraz różnych inspiracji.

Korzystanie z aplikacji ma pomóc we wzrastaniu w wierze przez rozmyślanie nad Słowem Bożym, poznawanie nauczania Kościoła i przede wszystkim przez pobudzanie do nawiązywania codziennej relacji z Bogiem i rozmowy z Nim (modlitwy).

 

 

Z życia parafi

Powieść o Włodawie

Powieść o Włodawie

Powstaje powieść o Kajetanie Młynarskim. Będzie to właściwie powieść o...

Więcej
Jadłodzielnia we Włodawie

Jadłodzielnia we Włodawie

Zapraszamy mieszkańców Włodawy i okolic do korzystania z jadłodzielni....

Więcej
Podziękowania z RPA

Podziękowania z RPA

Wraz z parafianami serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej misji...

Więcej
Nabożeństwa listopadowe

Nabożeństwa listopadowe

Nabożeństwa w kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego w listopadzie 2023 r....

Więcej