Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Pomnik o. Kajetana Młynarskiego

Pomnik o. Kajetana Młynarskiego

Od początku 2022 roku trwają przygotowania do budowy pomnika o. Kajetana w ogrodach klasztornych. Projekt został już zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecny etap prac, to przygotowania techniczne i prace rzeźbiarskie.

Komitet Budowy Pomnika o. Kajetana tworzą:

  • Wiesław Holaczuk - przewodniczący Rady parafialnej
  • Krzysztof Pączek - artysta rzeźbiarz
  • Marzena Gawlińska-Dudzik
  • Grzegorz Ostrowski
  • Leszek Głogowski

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pomnika o. Kajetana zaplanowano na 30 lipca 2023 r. o godz. 10:30.

projekt_pomnika_k_mlynarskiego.jpg (1.35 MB)

Do stworzenia pomnika zostanie wykorzystana tylna strona jednej z kaplic Drogi Krzyżowej w murze okalającym kościół. Będzie to kapliczka usytuowana centralnie za prezbiterium kościoła. W ten sposób tłem dla pomnika stanie się bryła budynków kościoła i klasztoru. Kiedy rozgrywała się owa tragiczna historia, o. Kajetan, jako administrator klasztoru, doglądał ich budowy.

Pomnik ma nawiązywać do momentu męczeństwa o. Kajetana, w którym ukrywał się on w ogrodzie klasztornym (historia ta została szczegółowo przedstawiona TUTAJ). W cenralnej części znajdzie się płaskorzeźba przedstawiająca wojska szwedzkie plądrujące teren budowy klasztoru i poszukujące zakonnika. Rzeźba o. Kajetana będzie ukazywać go jako ukrywającego się w zaułkach sadu. Obok niego pies, który za chwilę ma zdemaskować jego kryjówkę. Pomnik zostanie otoczony żywym sadem, tak by przedstawienie historii zostało umieszczone w rzeczywistej scenerii.

Ojciec Kajetan chwalebnie zapisał jedną z kart historii Włodawy. Jednak historia ta ma przecież wiele kart. Także my, dzisiaj żyjący w tym mieście zapisujemy kolejną z nich. Budując pomnik mnichowi sprzed trzech wieków chcemy upamiętnić także i nas, włodawian początku XXI wieku. Dbając o przekazywanie historii następnym pokoleniom budujemy oprócz pomników coś ważniejszego – poczucie tożsamości. Jej niezbędnym składnikiem jest pamięć o ludziach, którzy żyli przed nami i pozostawili po sobie coś istotnego, coś, co w istotny sposób stanowi kształt naszego świata. Najpierw tego małego, wokół własnego podwórka, dla nas jest nim Włodawa; potem tego wielkiego – tym jest Ojczyzna. A naszemu współczesnemu światu, i temu małemu i temu wielkiemu, szczególnie potrzeba świadków wiary i patriotyzmu.

I stąd właśnie myśl, aby pomnik włodawskiego zakonnika z zamierzchłych trudnych czasów, był także pomnikiem ludzi, którzy chcą go przypomnieć i w ten sposób niejako podkreślić wartości, za które oddał życie. Przypomnieć je najmłodszemu pokoleniu, które będzie budować przyszłość. Bo nie chodzi przecież tylko o przypomnienie osoby, przede wszystkim chodzi o przypomnienie wartości, które mają być budulcem przyszłości. Niech posłuży zobrazowaniu tej myśli jeden, ale za to znany przykład słynnego krakowskiego pomnika grunwaldzkiego, w którym ważniejszą treść stanowi kontekst historii jego powstania i ludzi, którzy go wznieśli, niż historia samej bitwy pod Grunwaldem.

Dlatego fundatorzy, jako faktycznie realizujący tą ideę, także zostaną upamiętnieni w powstającym pomniku. W ten sposób uczynimy historię o. Kajetana naszym przesłaniem na przyszłość, znakiem wyrażonym w kamieniu.

Poszukujemy instytucji i rodzin, zwłaszcza włodawskich, które chciałyby podjąć się fundacji pomnika o. Kajetana Młynarskiego.

Instytucje i osoby chętne do podjęcia się fundacji pomnika prosimy o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej w soboty w godz. 10:00 - 11:00.

Komitet Budowy Pomnika ustalił najniższą kwotę fundacji uprawniającą do wpisu na tablicy pamiątkowej na 3000 zł.