Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Jasnogórska Rodzina Różańcowa

„Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie wasze serca, aby stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej”

Stefan Kardynał Wyszyński

Misja

Apostolstwem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest szerzenie misji Jasnej Góry w Polsce i na świecie poprzez modlitwę różańcową, która jest dla niej środkiem jedności i więzi z Sanktuarium Narodu. To wszystko, co stanowi duchową treść Jasnej Góry i wpisuje się w jej historię i współczesność, jest zarazem posłannictwem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej niesionym w prywatnej i wspólnotowej modlitwie oraz w świadectwie wiary do własnych rodzin, parafii i środowisk.

 
Modlitwa

Odmawiamy przynajmniej jedną tajemnicę Różańca św. codziennie. Może to być także modlitwa w ramach innych wspólnot różańcowych. Istotą przynależności do JRR jest dołączanie do Różańca św. intencji związanych z naszym posłannictwem. Są to:

Intencje stałe: za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i cały Lud Boży; o wierność naszych Rodaków Bogu i o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny; o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu; za wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej - o opiekę Matki Najświętszej dla żywych i życie wieczne dla zmarłych.
Intencje roczne, które są ogłaszane podczas dorocznych rekolekcji JRR na Jasnej Górze.
Wszystkie te intencje zawierają się w modlitwie dodawanej przed rozważaniem tajemnic różańcowych:

Niepokalana Matko, Maryjo!
Niech przez moją modlitwę różańcową,
którą odmawiam codziennie i gorliwie,
moje serce zawsze trwa w jedności z Tobą,
w Twej Królewskiej Stolicy na Jasnej Górze – Sanktuarium Narodu.
Niech ta modlitwa wyjedna upragnione łaski,
które przez Twe wstawiennictwo
uprasza Jasnogórska Rodzina Różańcowa
dla Kościoła i Ojczyzny
oraz wszystkich ludzi i spraw powierzonych Tobie.

Jak się modlimy?

Zasadniczo nasza modlitwa nie wiąże się z tworzeniem własnych struktur, ale współtowarzyszy każdej modlitwie różańcowej, ubogacając ją o charyzmat jasnogórski. W zależności od tego, czy nasi członkowie należą jeszcze do innych wspólnot, modlitwa JRR może być odmawiana w następujące sposoby:

Indywidualnie
Kiedy modlimy się indywidualnie w JRR, odmawiamy codziennie kolejną tajemnicę Różańca św. Najlepiej skorzystać z tradycji podziału części Różańca na poszczególne dni tygodnia - tajemnice radosne: w poniedziałki i soboty, tajemnice światła: w czwartki, tajemnice bolesne: we wtorki i piątki, tajemnice chwalebne: w środy i niedziele.

We wspólnotach Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej
W niektórych parafiach JRR tworzy lokalne wspólnoty. Wówczas adiutorzy podejmują także funkcje zelatorów i organizują róże różańcowe, w których 20 osób otrzymuje kolejne tajemnice, tak by wspólnie wszyscy tworzący tzw. różę, codziennie odmawiali cały Różaniec.

Wraz z innymi wspólnotami różańcowymi
Najczęściej JRR towarzyszy innym wspólnotom, takim jak: Żywy Różaniec lub parafialne kółka różańcowe, oraz ruchom i dziełom duchowym, jak: Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Nowenna Pompejańska, Różaniec Rodziców za Dzieci, Jerycho Różańcowe, itp. Przyjmujemy wówczas sposób modlitwy, jaki wynika z tradycji danej wspólnoty lub ruchu, dołączając tylko intencje JRR, o czym była mowa na początku artykułu. JRR nigdy nie może być alternatywą dla żadnej wspólnoty różańcowej, ale ma ubogacać jej modlitwę o charyzmat jasnogórski.

Trwamy w jedności

Odmawiając Różaniec, sercem trwamy przy Maryi Królowej na Jasnej Górze. Poza tym dbamy o podtrzymywanie tej więzi za pomocą różnych środków, które służą JRR do dbania o rozwój duchowy i kontakt z Jasną Górą. Są to m. in.:

Seria „Formacja JRR”

To zbiór książek, które są kontynuacją i uzupełnieniem dla Jasnogórskiego Modlitewnika Różańcowego. Dotyczą spraw duchowych i organizacyjnych naszej wspólnoty.

Biuletyn Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej „Ave Maria”

To pismo, które wydajemy dwa razy w roku, na uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i na uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Zasadniczym jego celem jest formacja duchowa, wprowadzanie w głębię tradycji modlitwy różańcowej. Pismo porusza także bieżące i organizacyjne sprawy naszej Wspólnoty. To list z Jasnej Góry do wszystkich członków JRR.

Biuletyn można nabyć w sekretariacie JRR na Jasnej Górze (także poprzez zamówienia telefoniczne) oraz u adiutorów.

Doroczne rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Odprawiamy je na Jasnej Górze zawsze od czwartku do soboty włącznie przed pierwszą niedzielą października. Bezpośrednio po nich (w pierwszą niedzielę października) obchodzimy wspólnie uroczystość Matki Bożej Różańcowej.

Posługa adiutorów

Więź członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej z Jasną Górą opiera się na modlitwie różańcowej i na posłudze adiutorów, którzy pośredniczą w utrzymywaniu kontaktu z Sanktuarium Narodu i Domem Matki. „Adiutor” znaczy  z łaciny „pomocnik”. Cała rzesza naszych braci i sióstr pomaga nam posługując w lokalnych Wspólnotach lub podejmując rozmaite funkcje związane z organizacją życia JRR w Radzie Adiutorów. Są to osoby, które pomagają każdemu z nas, całej Wspólnocie, ale nadto samej Matce Bożej, zbierając nas wokół Niej, abyśmy wypełniali Jej wezwanie do modlitwy różańcowej.

Działalność sekretariatu JRR

Centrum działalności JRR skupia się w jej sekretariacie na Jasnej Górze. To miejsce, w którym dyżurują adiutorzy, udzielają informacji, rozpowszechniają materiały formacyjne i przyjmują zgłoszenia nowych członków. Nadto jest to miejsce naszych spotkań przy okazji pielgrzymek na Jasną Górę. Przy sekretariacie funkcjonuje sklep, z którego dochody przeznaczane są działalność apostolską JRR.

Więcej na stronie: jrr.jasnagora.pl


Spotkania JRR w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 11:30 w sali NMP Królowej Pustelników

W poszczególnych miesiącach gospodarzami spotkań są następujące róże:

  • styczeń - Róża NMP Królowej Pustelników i Róża bł. Męczenników Podlaskich,
  • luty - Róża NMP Kodeńskiej i Róża NMP Pocieszenia,
  • marzec - Róża NMP Szkaplerznej i Róża Aniołów Stróżów,
  • kwiecień - Róża św. Joanny Beretty-Molli i Róża św. Faustyny Kowalskiej,
  • maj - Róża NMP Fatimskiej i Róża bł. Stefana Wyszyńskiego,
  • czerwiec - Róża NMP Nieustającej Pomocy i Róża św. Maksymiliana Kolbe,
  • wrzesień - Róża NMP Pięknej Miłości i Róża NMP Leśniańskiej,
  • październik - Róża bł. Honorata Koźmińskiego i Róża św. Jana Pawła II,
  • listopad - Róża NMP Jasnogórskiej i Róża św. Moniki,
  • grudzień - Róża św. Rity i Róża św. Rodziny.

Z życia parafi

Upamiętnienie Męczennika

Upamiętnienie Męczennika

Trwa budowa pomnika o. Kajetana Młynarskiego . W ubiegłym roku zostały...

Więcej
Jadłodzielnia we Włodawie

Jadłodzielnia we Włodawie

Zapraszamy mieszkańców Włodawy i okolic do korzystania z jadłodzielni....

Więcej
Zapraszamy do sklepu

Zapraszamy do sklepu

Zapraszamy do sklepu Paulinianum przy klasztorze. Z okazji ostatnich Dni...

Więcej